Wij laten zien dat het anders kan

Trajecten bij Noordergrond zijn afwisselend en verrassend. Door inzet van actieve trainingsmethodes kom je letterlijk en figuurlijk in beweging.

Noordergrond maakt tijdens trajecten onder andere gebruik van de volgende methodes:

  • NLP, een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Je krijgt een goed idee wie je zelf bent, hoe je denkt en hoe je de dingen doet die je doet
  • ECO coachen, mensen duurzaam fysiek en mentaal fit maken en houden
  • Systemisch werk, inzicht krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem.
  • ACT, op een flexibele manier omgaan met de obstakels die je tegenkomt, zodat je kan blijven investeren in de dingen die écht belangrijk zijn
  • Meditatie en mindfulness, leer effectief omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten of emoties.
  • Diverse communicatie/(interim) managementstrategieën, methodieken voor teamontwikkeling.
  • Deep Democracy, besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen.

Noordergrond is aangesloten bij NOBCO en COACHING MONITOR. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. Een waarborg voor kwaliteit.

Voor extra inzicht in de voortgang en het resultaat van coaching trajecten is het mogelijk om de coaching monitor als evaluatie-instrument in te zetten. De coaching monitor geeft inzicht in de voortgang van een coachtraject en biedt:

  • de mogelijkheid om tijdig bij te sturen
  • 360-graden feedback en peer-evaluaties
  • een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten

Als geaccrediteerd coach is Noordergrond getoetst en positief beoordeeld op het gebied van kennis, ervaring, cliëntreferenties, visie, bedrijfsorganisatie en persoonlijke ontwikkeling door de Beroepsorganisatie NOBCO/EMCC. Zij conformeert zich aan de Internationale Ethische Code voor Coaches & Mentors. Het EIA-keurmerk is hét Europese kwaliteitskeurmerk voor professionele coaches. In 2021 starten wij de aanvraag voor accreditatie tot Senior Practitioner EIA.

ACT-Guide