Lichter leven met ACT

Hoe werkt het?

Bij deze vorm van therapie leer je om gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn. Negatieve gedachten kunnen behoorlijk in de weg zitten. Je kunt de strijd aangaan met deze gedachten, maar dat vraagt veel energie en het levert maar zelden wat op.

ACT leert je om deze strijd niet te voeren en jouw aandacht te richten op de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Zo ga je aan de slag met zaken waar je direct invloed op hebt. Deze cursus helpt je als je de neiging hebt om verstrikt te raken in je denken en het verwerken van negatieve ervaringen. Het maakt de weg vrij voor het opdoen van positieve ervaringen en werkt daarmee aan jouw welzijn en je persoonlijke groei.

Wat zijn de effecten van deze cursus?

 • Train je opmerkzaamheid
 • Aandacht in het hier en nu
 • Je leert met mildheid om te gaan, met een ander en jezelf
 • Bewust te handelen naar jouw waarden
 • Zaken accepteren die je niet kunt beïnvloeden
 • Je maakt de weg vrij voor positieve ervaringen

Voor wie is deze cursusgroep geschikt?

Deze groep is geschikt als je intensief aan de slag wilt om jezelf beter te leren kennen. Je dient stabiel te zijn omdat je veel met gevoelens en gedachten bezig bent. Samengevat:

 • Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
 • Bij de cursus krijg je een uitgebreid werkboek
 • Iedere week krijg je extra achtergrondinformatie en oefeningen via een app
 • Maximaal 12 deelnemers
 • De cursus wordt begeleid door een ervaren trainen/ ervaringsdeskundige
 • Als enige aanbieder bieden wij gratis terugkombijeenkomsten aan
 • Bij voldoende deelname starten wij meerdere keren per jaar met een cursus “lichter leven”
 • Deze cursus is in een groep en in coachvorm, met een op een afspraken te volgen

Ben je bereid om een pittige maar ontzettend leuke training te volgen waarbij je na afloop zult ervaren dat je lichter in het leven staat?


Onderzoek en achtergrondinformatie

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ‘randomized controlled trials’ en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT is ook effectief bij het verbeteren van sportprestaties bij ‘normale’ mensen en bij het stoppen met roken. ACT werkt veel met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen, metaforen, de therapeutische relatie, en humor.