De kracht van acceptatie

De meeste mensen vinden hun leven niet perfect. Het voldoet niet aan het plaatje dat ze ooit hadden bedacht voor zichzelf. Zo is de gewenste villa met zwembad er nog steeds niet. En jarenlang naar school gaan voor dat ene diploma viel ook vies tegen. Je rijdt nog steeds in een tweedehands auto, je gezondheid laat je soms in de steek en zo zijn er meerdere dingen in je leven niet gelopen zoals jij had bedacht. Het is lastig hoor, accepteren wat er wel is in je leven en daar oprecht blij mee zijn. Kun je wel gelukkig zijn in jouw huis zonder zwembad? Of zonder de “juiste” diploma’s en een grote auto voor de deur? 
Je kunt leren hoe je met deze teleurstelling en andere pijn om kunt gaan zodat je meer lucht, ruimte en energie in je leven krijgt. Het is de kunst om deze teleurstellingen niet te vermijden of bestrijden maar er op een andere manier mee om te gaan. Door te accepteren dat er altijd ellende in je leven is, wordt je leven een stuk fijner. Raar maar waar! 

Herhalende gedachten patronen

Iedere keer dat jij denkt aan al die “mislukkingen” in je leven, wordt je leven daar echt beter van? Helpt het je, om tijdens een gezellig avondje met vrienden te vertellen over alle dromen die niet zijn uitgekomen? Of als je bij de buren een praatje maakt, heeft het dan een positief effect om langdurig stil te staan bij het feit dat de buurman een grotere, nieuwere auto heeft dan jij? En als je eens niet kunt slapen, waarom dan altijd weer diezelfde malende gedachten? Waarom besteed je zoveel aandacht aan deze teleurstellingen en negatieve gedachten als ze jou niet gelukkig maken? En vooral: waarom laat je deze energievretende gedachten toe? En laat je ze soms zelfs je levenslust afnemen?  

De kracht van acceptatie

Er zijn verschillende manieren om beter om te gaan met tegenvallers in het leven. Een er van is leren accepteren. Accepteer dat niet alles in het leven zo is gegaan als jij zou willen.  Accepteer dat  “shit happens” en dat 70 % van onze gedachten negatief geladen zijn. Veel van die negatieve gedachten zijn gevuld met angst, verdriet, schaamte etc.  Iedereen die jij kent draagt deze grote hoeveelheid aan negatieve emoties met zich mee, dit is “part of the deal”.  Alleen al door te erkennen dat deze emoties normaal zijn en er bij horen voel je je nu misschien al ietsje beter. Je voelt je beter omdat je een eerste stapje hebt gezet in jouw persoonlijke acceptatieproces: je herinnert jezelf eraan dat iedereen in zijn of haar leven shit meemaakt. Gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid kortom alle negatieve emoties bepalen nu eenmaal voor het grootste deel onze gedachten. Op het moment dat je beseft dat je geen controle hebt over deze biologische functies ben je klaar voor een volgende stap in het acceptatieproces.  

Een uitnodiging om het onvermijdelijke te accepteren voelt misschien in eerste instantie als opgeven. We zijn namelijk geconditioneerd om te vechten ten koste van alles. Liever sterven dan erkennen dat we machteloos staan tegenover de pijn die over ons heen spoelt. Misschien heb je iets aan de diepe wijsheid en kracht in deze uitspraak:

Geef me de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen
Geef me de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”

Acceptatie betekent niet dat je je passief neerlegt bij wat er gebeurt. Het gaat er juist om dat je actief alle gevoelens en gedachten die er niet mogen zijn uitnodigt. Je voelt, ziet en erkent ze zonder ertegen te vechten. Je merkt het al, acceptatie is een kwestie van DOEN. Acceptatie betekent niet dat je hiermee iets oplost. Je laat alleen iets toe in jouw leven met het besef dat je niet hoeft te vechten. Als je bereid bent om de ‘pijn’ actief te omhelzen, dan verlos je jezelf van het lijden. Stel je voor hoeveel ruimte en energie je dit oplevert!

Bereidheid

Bereidheid is een eerste stap naar acceptatie. Ben je bereid om te onderzoeken waarom je ontevreden bent? Toon bereidheid om alles wat je liever niet wilt denken of voelen te omhelzen. Gaat omhelzen je te ver? Probeer er in ieder geval achter te komen wat jou steeds tegenhoudt.  Dat is niet gemakkelijk, het is vaak een ingesleten patroon dat voor steeds weer dezelfde gedachtes zorgt en daarmee steeds weer energieverlies. Herhaaldelijk treuren over het niet behaalde diploma, of het feit dat je nog steeds geen slanke den bent, het levert je niets op. Accepteer dat je ook zonder diploma en met een maatje meer een goed leven hebt.  

Acceptatie is een staat van zijn

Acceptatie is een staat van zijn, bereidheid  is een manier om daar te komen. Bereidheid is een eerste stap. Wil je zelf aan de slag en op een meer gemakkelijke manier omgaan met teleurstellingen en pijn in het leven? Aan het eind van dit blog vind je een oefening waarin  acceptatie en bereidheid centraal staan. 

Bereidheid en acceptatie kun je trainen

Bereidheid is een vaardigheid die je goed kunt trainen. Hoe kun je leren bij jouw pijn te zijn? Hoe kun je leren om pijn en teleurstelling niet te vermijden of te willen bestrijden? Zodat je niet weer tegen jezelf gaat vechten?  Of weer moe wordt van jouw eigen strijdendende stemmetjes? 

Bereidheid is het actief omhelzen van alles wat je liever niet wilt denken of voelen. Ook al klinkt dat “omhelzen” soft, DOE het gewoon. Omhels je teleurstelling over het huis waar je nu in woont, omhels het feit dat je nu geen slanke den bent, te kampen hebt met ziekte of dat de auto van de buurman nieuwer is.  Als je deze vaardigheid traint en je eigen maakt zul je merken dat je gevoelens van teleurstelling, angst en verdriet verminderen. Zo creëer je meer lucht en ruimte in je hoofd en uiteindelijk meer energie in je leven. 

Als je de vijand omhelst, dan kan hij je niet slaan”

Boeddha

Oefening

Stel jezelf eens de volgende vragen als je het lastig vind om nu te accepteren wat er mis is met jouw leven.

  1. Wat is acceptatie voor jou en hoe kom je het tegen in je dagelijks leven?
  2. Wat zou je willen oefenen met acceptatie?
  3. Hoe ga je hier normaal gesproken mee om? Op welke manier vermijd jij moeilijke situaties?
  4. Bedenk een concrete manier om je bereidheid te tonen. Wat zou je anders kunnen doen dan wat je tot nu toe hebt gedaan? Wees creatief en bedenk wat je kunt doen om moeilijke situaties, gedachten en gevoelens actief te omhelzen.
  5. De belangrijkste vraag is steeds: Hoe toon ik mijn bereidheid in lastige situaties, in plaats van te vechten of er van weg te rennen?

Oefening met dank aan L. Delwel. 

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'ACCEPTATIE Het regent -ja Het regent -ik vind regen niet leuk -ik wou dat tniet regende dag is verpest is altijd z0 -waarom regent het altjd? -waarom schijnt de zon niet?'