VEILIGHEIDS-EN HYGIENE MAATREGELEN VAN NOORDERGROND 

Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen  worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van  zowel de deelnemers als de trainer voorop. 

Wanneer er nieuwe eisen en richtlijnen komen vanuit de overheid zal dit Protocol door de  NOBTRA worden bijgesteld of aanvult. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij  ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.  

1.0 1,5 meter afstand tot elkaar

• We zorgen en zien erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan  houden, ook bij oefeningen en andere werkvormen. 
• De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training  nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training. 

2.0 Hygiëne 

• Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis.
• Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die  passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn  verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging  tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
• Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts  (vanaf  38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit  zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona. 
• Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal  voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit  geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of  benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona. 
• Deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de trainingsruimte te  betreden en alvorens de locatie te verlaten.

3.0 Locatie – Professionele accommodatieverschaffers & eigen locatie 

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer  vergewissen wij ons er vooraf van dat er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van  kracht is. Naast en in aanvulling van dit Protocol Veilig Trainen, gelden de specifieke  voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie  treffen. Wij communiceren deze specifieke maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de  deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen  volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De  accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van  branchevereniging CLC-Vecta): 

• Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel  de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
• Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
• Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik  (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden  en andere catering-gerelateerde wensen. 
• Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen  en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de  accommodatie.

3.1 Locatie – Bij de klant – in-company 

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in  een vergaderruimte geldt het volgende: 

• De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de  training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats  onder verantwoordelijkheid van de klant.  
• In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten  genoemd onder 1.0 en 2.0, 4.0 en 5.0. • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat  en de training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

4.0 Werkvormen 

• Er worden louter werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden  gehouden tot elkaar. 
• Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke  instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

  

5.0 Gedrag tijdens de training 

• De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training over ‘social  distancing’ tijdens de training. 
• Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben  vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit protocol  en de algemene maatregelen van het RIVM. 
• De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en  hygiëne instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten.

6.0 Melding bij positief testen 

Deelnemers wordt verzocht bij een positieve test, binnen 48 uur na de training, contact op  te nemen met de GGD. 

7.0 Updates 

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en  het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Voor de laatste versie van dit  Protocol, raadpleeg de website van NOBTRA (https://nobtra.nl). 

Bronvermelding: 

– Het RIVM 
– Branchevereniging CLC Vecta
– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers 
– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis