Groepstraining: wordt fysiek en mentaal weer lenig

Het leven is niet altijd leuk: ziekte, blessures, werkloosheid, verlies… Deze ingrijpende gebeurtenissen zorgen vaak voor langdurige stress of uitval. Bij Noordergrond hebben we afgelopen jaren met succes een programma aangeboden voor het sociale domein.
Een programma om veerkracht en mentale weerbaarheid te vergroten en weer verder te kunnen na een diep dal. In kleine groepjes komen de deelnemers 10 keer bij elkaar om samen fysiek en mentaal sterker en weerbaarder te worden.

Voor wie is deze training geschikt?

Als je eenmaal weet wat er fout ging in je leven, wil je niet verder leven zoals je dat altijd al deed… je wilt op een nieuwe manier werken aan een fysiek en mentaal gezond leven. Maar hoe? Bij Noordergrond hebben we een traject ontwikkeld waarbij je mentaal leniger wordt en het leven weer aan kunt. Verschillende groepen hebben dit traject met succes gevolgd.

Leren omgaan met moeilijkheden en stress

Eenmaal in een situatie van langdurige stress of uitval is het niet eenvoudig om de draad weer op te pakken. Er is een grote dosis mentale lenigheid nodig om na een flinke tegenvaller de draad weer op te pakken. Hoe pakken we dat samen met jou aan? Waaruit bestaat zo’n traject waarin je veerkracht en mentale weerbaarheid wordt vergroot zodat je beter om kunt gaan met de uitdagingen die het leven je biedt? De training staat bol van afwisselende doe opdrachten, er zijn geen lange theoretische verhalen. Je leert veel sneller door te doen en te ervaren. Nieuwe ervaringen worden vlot ingepast in jouw eigen leven. De opdrachten worden in een sportieve setting uitgevoerd maar ook drama, musiceren en bijvoorbeeld tekenen of schilderen staan op het programma. Door zoveel mogelijk verschillende actieve oefeningen te doen ontdek je wat wel en niet voor jou werkt.

Een traject waarbij je op zo’n intensieve manier aan jezelf werkt is best pittig. Daarom is er tijdens de sessies ruim aandacht voor het aanleren van nieuwe ontspanningstechnieken, ook deze vergroten je mentale lenigheid en veerkracht en zorgen er voor dat je op een soepele manier nieuwe gewoontes leert.


ACT therapy – Deep Democracy – NLP – ECOoaching- Systemisch werk – Mindfulness

In dit traject combineren we verschillende methodieken. ECO coaching is sterk gericht op het halen van doelen. ACT leert je op een gemakkelijkere manier omgaan met dieptepunten in het leven. NLP zetten we in om beter te communiceren met elkaar en Deep Democracy om te laten zien dat het heel goed mogelijk is om op een soepele manier met verschillende organisaties, mensen en meningen om te gaan. Door systemen en rode draden te herkennen leren we hoe we in de toekomst de dingen anders willen aanpakken. Mindfulness helpt ons om beter om te gaan met lastige gevoelens en emoties.

Veerkracht en leiderschap

Aan het eind van het traject heb je ervaren hoe je op een eenvoudige manier voor iedere uitdagende situatie een passende tool uit je gereedschapskist kunt pakken. Afhankelijk van de situatie worden de trajecten offline en online gegeven.